skip to Main Content

Home/Nieuws

JPM BV (Jori Project Management)

Projectmanagement in de ruimste zin des woord dmv overleg en begeleiding van de betrokken partijen, (opdrachtgever, adviesbureaus, aannemers en overheden) met als specialiteiten.

· Grondmechanica, (trillingsvrije) damwanden, groutankers, heiwerk, palen in beperkte ruimtes, trillingsvrije palen, sleufbekisting e.d
· Milieu, onderzoek vanaf indicatief t/m saneringsonderzoeken, uitwerken en begeleiding van saneringsplannen en alternatieven.
· Saneren, ontgraven, in-situtechnieken, grondwatersaneringen, waterzuiveringen. · Sloop, van hoogbouw tot laagbouw en onder de grond, asbestinventarisatie en verwijdering, hergebruik van vrijkomende materialen.
· Infra, toepassen van lichte materialen om zetting van de ondergrond te voorkomen, voorbelastingen ed.
· Bouw, begeleiding van bouwprojecten vanaf ontwerp t/m uitvoering.
· Mileustraten tbv grof afval.

JPM BV is ook in te schakelen voor interim management op het gebied van:

· Algemeen management, bijvoorbeeld bij reorganisaties en veranderingstrajecten.
· Projectmanagement, toezicht en directievoering bij projecten met sloop, bodemsanering, GWW of combinaties hiervan. ISO en andere kwaliteitszorgsystemen.
· Materieel beheer, Inkoop materieel met als specialiteit inzamelingsvoertuigen.
· (Second) opinion van bodemsaneringsprojecten bijvoorbeeld marktconforme kostencalculatie, alternatieven e.d.

NIEUWS : januari 2011

Allereerst voor een ieder de beste wensen voor 2011 in goede gezondheid. Dat alle verwachtingen uit mogen komen.

2010 was ook voor JPM BV een moeizaam jaar waarbij de omzet en continuiteit sterk onder druk stonden.

Sinds september een leuke opdracht bij de BAM Wegen regio West als bouwstoffencoördinator. De opdracht is het zoveel mogelijk nuttig toepassen van vrijkomende bouwstoffen (grond, bagger, puin) in andere werken. Tevens coördinatie van milieu-, veiligheidsaspecten en regelgeving zoals besluit bodemkwaliteit, LAP2, CROW 132. De BAM houdt zich met veelzijdige en uitdagende projecten voor een breed scala van opdrachtgevers. Voorbeelden zijn:

Geluidswal Barendrecht.
Verontdieping Meeslouwerplas.
A4 Leiden.
Golfbaan Speijk.
Ontmanteling slibdepot Hartelmond.

© Copyright – Alle rechten voorbehouden

Back To Top