skip to Main Content

Activiteiten

Toegevoegde waarde

De combinatie van eerder genoemde hoofditems in een vroeg stadium kunnen leiden tot kostenbesparingen, voorbeelden hiervan zijn:

· Bouwpeil verhogingen waardoor minder grond afgevoerd hoeft te worden.
· Herschikking mogelijkheden van vrijkomende materialen zoals het breken op locatie waarbij het vrijkomende puin in de (bouw)weg hergebruikt kan worden.
· In situ en grondwatersanering technieken terwijl de bouw doorgaat.
· Op basis van duidelijke uitgangspunten uitwerken van een bouwput waardoor bespaard kan worden op de toe te passen damwanden, zeker bij blijvend damwand kan dit met de huidige staalprijzen tot grote besparingen leiden.
· Een goed uitgewerkte, droge en stabiele,  bouwput leidt tevens tot een snellere bouwstroom en kwalitatief betere (waterdichte) kelder.

Werkwijze JPM BV:

U heeft als opdrachtgever een project waarbij een aantal zaken geregeld dienen te worden, in grote lijnen volgt hieronder een voorbeeld.

· Heldere afspraken inzake het te begeleiden traject met vastgestelde doelen en rapportage momenten en goede communicatie dmv verslagen.
· Begeleiding kan plaatsvinden op basis van besteedde uren dan wel een percentage van de aanneemsom (fixed-price).
· De kwaliteit en het eindresultaat moeten van te voren goed vastgelegd worden.
· Indien gewenst opvragen van offertes en prijsvergelijking gebaseerd op gelijkwaardigheid, dus geen appels met peren vergelijking. Door het uitgebreide netwerk van adviesbureaus op het gebied van grondmechanica, milieu en infra, kunnen wij het juiste bureau op de juiste job zetten.
· Overleg met betrokken partijen, adviesbureaus, bouwer, overheden.
· Het uitzoeken van besparingen voor de opdrachtgever door het goed formuleren van het eindproduct in samenspraak met betrokken partijen, bouwteamverband.

Overige aktiviteiten van JPM BV zijn:

· Interim management (algemeen)
· Kwaliteitszorgsystemen
· Wagenparkbeheer, inkoop (specialistische) voertuigen

© Copyright – Alle rechten voorbehouden

Back To Top