skip to Main Content

Monta Rosa Julianalaan Montfoort

Datum:
06-02-2007

Categorie:
Saneren

Opdrachtgever
Hollands Midden/ Milieutec BV

Projectkosten
€ 550.000,00

Aannemer
Andre Winkel sloopwerken / Milieutec BV

Omschrijving
Sloopwerkzaamheden oude bedrijfsruimte en woonhuis, plaatsen van een damwand tbv de parkeerkelder. Saneren van de vrijkomende grond, bouwrijp – en woonrijp maken.

Opmerkingen
Het project zit vlak langs de IJssel, er zal tevens een nieuwe schoeiing en steigers geplaatst gaan worden.

Vanuit het watervoerend pakket is er waterspanning welke dmv bronnering verlaagd wordt zodat het opbartsen van de bouwput wordt voorkomen, Na het gereedkomen van de kelder is er voldoende evenwicht om de bronnering uit te zetten

Het terrein grenst naast het terrein van de waterleiding, op 1 m van de damwand ligt een asbestcementwaterleiding. Deze is heel gevoelig voor zetting om te voorkomen dat schade aan deze leiding ontstaat is de damwand aan die kant verankerd met zgn. klapankers.

© Copyright – Alle rechten voorbehouden

Back To Top